Ametlik

Põhikiri

Põhikiri on hetkel uuendamisel. Ettepanekud põhikirja kohta võib esitada okasorienteerumisklubi@gmail.com

Kehtiva põhikirja leiate siit:

Põhikiri